скандинав

 • 101СКАНДИНАВСКАЯ БИБЛЕИСТИКА — толкование и изучение Библии в скандинав. странах (Дания, Норвегия, Швеция). С.б. развивалась преимущ. в рамках протестантских конфессий. Хотя сканд. библеисты 17–18 вв. находились в сильной зависимости от нем. школ, в их работах очень рано… …

  Библиологический словарь

 • 102фут — ФУТ, а, м Мера длины, равная 12 дюймам (30,48 см) в английской системе мер и в русской до введения метрической системы мер. Вошел Бистрем, двадцатипятилетний скандинав, шести футов ростом (А. Н. Т.) …

  Толковый словарь русских существительных

 • 103балтійський щит — виступ докембрійського фундаменту на півн. зах. Східно Європейської платформи. На півн. зах. межує зі складчастими спорудами каледонід Скандинавії, які насунені на кристалічні породи щита; в півд. і півд. сх. напрямі метаморфічні гірські породи… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 104ґнейс — гнейс gneiss Gneis метаморфічна гірська порода, що складається переважно з польового шпату, а також кварцу та кольорових мінералів. Другорядні мінерали Ґ.: ґранат, кордієрит, дистен, силіманіт і інш. Акцесорні мінерали: сфен, рутил, циркон,… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 105діабаз — диабаз **diabase Diabas палеотипний аналог основних магматичних г.п. (базальту і долериту). Складається з плагіоклазу (найчастiше лабрадору), по якому розвиваються альбіт, преніт, епідот, цоїзит, карбонати; моноклінного піроксену, олівіну і… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 106егірин — эгирин, акмит aegirite, aegirine, acmite *Ägirin силікат ланцюжкової будови з групи моноклінних піроксенів. Важливий породотвірний мінерал лужних комплексів. Склад:NaFe3+[Si2O6]. Домішки: Са, Мn, Fe2+, AI. Пов язаний переходами з авгітом,… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 107акміт — эгирин, акмит aegirite, aegirine, acmite *Ägirin силікат ланцюжкової будови з групи моноклінних піроксенів. Важливий породотвірний мінерал лужних комплексів. Склад:NaFe3+[Si2O6]. Домішки: Са, Мn, Fe2+, AI. Пов язаний переходами з авгітом,… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 108ератичні валуни — эрpатические валуны erratic boulders erratische Blöcken, Findlinge, Leitgeschiebe, charakteristische Geschiebe валуни, занесені водою або льодом далеко від виходу корінних порід, з яких вони утворилися. Напр., в Європі – зі Скандинавії, Фінляндії …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 109Балтийский морской театр — БАЛТІЙСКІЙ МОРСКОЙ ТЕАТРЪ. Балтійское море (Венедское по Птоломею, Варяжское) являлось съ давнихъ поръ главн. театромъ воен. дѣйствій для народовъ, населявшихъ его берега. Во времена, относящіяся къ Р. Х., южн. и вост. берега Б. моря были… …

  Военная энциклопедия

 • 110Датско-шведские войны — ДАТСКО ШВЕДСКІЯ ВОЙНЫ. Воина 1657 53 гг. Въ 1654 г., послѣ отреченія королевы Христины, на швед. престолъ вступилъ 32 лѣт. пфальцграфъ Цвейбрюкенскій (Карлъ X), талантл. военач къ и блестящ. дипломатъ. Отъ королевы Христины Карлъ X получилъ въ… …

  Военная энциклопедия